ZAKUP I ZAWARCIE UMOWY

1.Zawarcie umowy odbywa się poprzez
kontakt z konsultantem ustalenie warunków spisanie ich i ustalenie
szczegółów , a następnie zakupienie danego pakietu.

Co jest ustalane? – Data rozpoczęcia i
zakończenia prac, wzór , treści inne elementy.

2.Po zaakceptowaniu warunków umowy i
ustaleń wszystkie dodatkowe elementy muszą zostać przeliczone od
nowa. Każdy dodatkowy wariant czy element zostanie policzony według
oficjalnego cennika.

3.Jeżeli zakup odbywa się poprzez
drogę elektroniczną typu email,telefon – za dokumenty współpracy
uważa się rozmowy na komunikatorach typu Messenger,Email,Telefon
inne.

4.Zakup naszych usług jest możliwy na
portalach typu Facebook,Allegro,Sklep
Internetowy,Emailowo,Telefonicznie.

5.Zakup możesz opłacić poprzez
bramki płatności typu co jest równo znaczne z akceptacją ich
regulaminu:

-Przelewy24

-PayU

-Paypal

-Tpay

-Stripe

5.1.Wszystkie reklamację z błędami w
zewnętrznych systemach prosimy kierować do ich dostawców i
operatorów.

6.Kupujący nie ma możliwości po
zakupie odstąpić od zakupu produktów gdyż produkty wirtualne nie
mogą być zwracane.

Art.
38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w
której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami.

7.Wszystkie zerwania umów
(ustnych,pisemnych,internetowych – i wszystkich innych uznanych za
Polskie prawo jako prawomocne) z winy klienta są obarczone całkowitą
utratą środków przeznaczonych na stworzenie portalu.

8.Niniejszy regulamin nie przewiduję
kar umownych za niewykonanie prac związanych ze stroną lub
niezgodnych z założeniami projektu dla wykonawcy.

9.Korzystamy z gotowych rozwiązań nie
gwarantując ich ciągłego wsparcia i aktualizacji.

REALIZACJA

10.Firma Turboseo działa w
porozumieniu z innymi podwykonawcami co oznacza podział na etapy:

->Rozmowa z Klientem i ustalenie
warunków

->Faktura Pro-forma i Opłacenie
zamówienia

->Realizacja Zlecenia – Live
pogląd

->Wzór i wstępne poprawki

->Akceptacja projektu

11.Wyrażasz zgodę na współpracę
Turboseo z podwykonawcami przy projekcie Klienta. Akceptacja wiąże
się z równoczesnym przekazaniem tylko niezbędnych informacji
firmie zewnętrznej potrzebnych do realizacji zlecenia.

12.Termin realizacji zamówienia jest
zróżnicowany dla każdego produktu dlatego czas podany podczas
rozmowy z klientem nie jest czasem realizacji lecz przybliżonym
czasem dostarczenia.

Czas dla stron internetowych od 10-90
dni-roboczych

Czas dla sklepów internetowych od
10-90 dni-roboczych

Czas dla innych usług od 1-180
dni-roboczych

KONTAKT I REKLAMACJE

13.Dzwoniąc na każdy nasz oficjalny
numer telefonu zgadzasz się z tym , że rozmowa jest nagrywana w
celach bezpieczeństwa.

14.Możesz się z nami skontaktować
poprzez:

-Formularz kontaktowy na stronie
internetowej

-Adres E-mail sell@turboseo.pl
lub helpdesk@turboseo.pl

15.Podstawą do reklamacji jest Faktura
VAT lub umowa o wykonanie strony internetowej. Koszty reklamacji nie
mogą przekraczać 25% wartości zamówienia.

16.Elementy, które podlegają pomocy
technicznej i gwarancji:

-Oficjalne i darmowe wtyczki

-Elementy napisane przez nas
(Autorskie)

17.Wszystkie błędy usterki kodu czy
innych elementów należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakupu
wtedy jest możliwość naprawienia szkody na koszt firmy Turboseo.

18.Nie uwzględniamy zwrotu pieniędzy,
a jedynie zadość uczynienie w formie naprawienia szkody powstałej
w trakcie zaniedbań programistów,projektantów czy innych
podwykonawców związanych prawnie z Turboseo.